2011-2-10 , бичсэн: Зоригт ван төрөл: Харш...
idiomatic-dormant