2010-09-27 , бичсэн: Зоригт ван төрөл: Night train...